PROGRAM - DOROŚLI

Judo,Ju Jitsu i Karate dla dorosłych. Proponowane zajęcia kierowane są do wszystkich osób znajdujących się w „dojrzałym” wieku i bez podziału na płeć, zarówno dla mających doświadczenie ze sportami walki, jak i dla tych, którzy po raz pierwszy mają styczność ze sportami walki.

Podział na grupy wiąże się ze stopniem zaawansowania nauki. Osoby rozpoczynające naukę trafiają do grup początkujących i w miarę nabywanych umiejętności przechodzą do grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych.

Na zajęciach można nauczyć się nie tylko panowania nad swoim ciałem, ale też nad umysłem (m. in. doskonalenie duchowe, elementy medytacji, efekt wyciszenia i uspokojenia). Zajęcia są okazją do wyładowania wszystkich negatywnych emocji i osiągnięcia równowagi psychicznej. Niwelują także poziom strachu, co usprawnia i poprawia jakość życia człowieka. Warto podjąć się takich treningów nawet wówczas, gdy jesteście ludźmi dojrzałymi, „seniorami".

Ze względu na bardzo różny poziom, ćwiczących nie zmusza się do jednolitego wysiłku. Nasi trenerzy dostosują treningi do możliwości zawodników. Każdy ćwiczy w swoim tempie, wykorzystując maksimum własnych możliwości. Kondycja i sprawność fizyczna zwiękasza się w trakcie regularnych treningów i stopniowego podwyższania własnych granic wytrzymałości.

Adepci w danym sporcie upatrują sposobu radzenia sobie z codziennymi problemami oraz rozładowania ciągłego napięcia.

Kluby partnerskie

Akcja

Śledź nas

Wspierają nas:

Partnerzy medialni:

PTS JANOSIK jest zrzeszony w związkach: