JANOSIKOWE SMRECKI WYMIATAJĄ

Judo jak się udo i lykka gimnastyka małego ZBÓJNIKA zajęcia dla dzieci w wieku 5-8 lat

Proponowane zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy z podstawowymi elementami gimnastyki oraz judo, pobudzając wszystkie partie mięśni. 

Doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, uczą koncentracji, systematyki i wytrwałości w dążeniu do celu. Najważniejszy jest fakt, że uczą radości z ruchu.

Zbiorowe treningi bardzo dobrze wpływają zarówno na urwisy, jak i na dzieci nieśmiałe. Uczą się One poszanowania osób starszych, posiadających większe doświadczenie, w tym wypadku trenera.