JUDO KOCHAMY I SIĘ NA TYM ZNAMY

Głównym celem naszej działalności jest poprawa sprawności ogólnej dzieci, oraz dorosłych,

stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego oraz nauka podstawowych zasad, 

idei oraz technik JUDO.

 

Rywalizacja sportowa na tym etapie jest aspektem drugorzędnym, dzieci ćwiczą aby się rozwijać 

oraz doskonalić swoje umiejętności.

 

Najmłodsi adepci judo mają się bawić i czerpać przyjemność z ruchu fizycznego.

 

Najsprawniejsze dzieci, które osiągnęły odpowiedni wiek i poziom wyszkolenia technicznego, 

mogą kontynuować podnoszenie swoich indywidualnych umiejętności w młodzieżowych 

grupach naszego Towarzystwa poważnie myśląc o treningu sportowym.

 

Zajęcia opierają się na:

 • nauce padania. Umiejętność bezpiecznego upadania jest przydatna nie tylko na macie, ale również w życiu codziennym, na przykład w trakcie jazdy na rolkach, nartach, łyżwach orazrowerze.
  Jest to podstawowa umiejętność jaką nabywają dzieci
 • poprawieniu sprawności dzieci i zapewnienie ich prawidłowego rozwoju poprzez wykonywaniu wielu ćwiczeń ogólnosprawnościowych, wpływających m.in. na koordynację wzrokowo-ruchową, siłę, gibkość, równowagę
 • świetnej zabawie – możliwość wprowadzania wielu zabaw, które nie tylko dają dzieciom dużo radości, ale poprawiają ich sprawność, kształtują zdolność do szybkiego podejmowania decyzji oraz orientacji w przestrzeni (w chaosie jaki tworzą inne dzieci)
 • wpajaniu zasad kultury judo, na przykład szacunek dla partnera, z którym się ćwiczy, czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą
 • nauce odnoszenia zwycięstw (eliminacja takich zachowań jak śmianie się z przegranych, wywyższanie w grupie) oraz porażek (nauka pokory, zrozumienie, że porażka nie jest niczym złym i może nas wiele nauczyć - nie tylko w sporcie, ale również na innych płaszczyznach życia, jest motywacją do cięższej pracy) poprzez wprowadzanie licznych ćwiczeń opartych na małej rywalizacji sportowej
 • rozwijaniu pozytywnych cech: punktualności, wytrwałości w doskonaleniu się, cierpliwości, systematyczności – osoby uczęszczające na zajęcia, starające się wykonywać ćwiczenia jak najlepiej i zachowujące się wzorowo, po nabyciu wymaganych umiejętności nagradzane są w postaci możliwości zdawania na wyższy stopień szkoleniowy (kyu); wyniki sportowe nie są brane pod uwagę, lecz wskazane wyżej kryteria
 • nauce zasad funkcjonowania w grupie (propagowanie takich zachowań jak: pomoc słabszym kolegom czy koleżankom, kulturalne zachowanie się wobec innych, współpraca w trakcie wykonywania ćwiczeń grupowych, nauka asekuracji i odpowiedzialności za swojego partnera)
 • nauce technik judo, ale dopiero gdy dzieci opanują perfekcyjnie sztukę padania i tylko te techniki, które są odpowiednie dla nich ze względu na wiek i doświadczenie, a także możliwości fizyczne
 • przekazywaniu wiedzy na temat judo – dostarczaniu informacji na temat genezy oraz zasad judo, historii tej sztuki walki, polskich zawodnikach, którzy zdobywali medale na najważniejszych imprezach sportowych (olimpijczykach, medalistach Mistrzostw Świata czy Europy)