NADZIEJE OLIMPIJSKIE W JANOSIKU i ON ŚW. MIKOŁAJ

Dziękujemy wszystkim którzy pomogli w przygotowaniu tej wspaniałej imprezy. Dziękujemy za udany turniej Mini Judo Cup OLYMPIC HOPES

Dziękujemy licznie przybyłym zawodnikom, ich rodzicom, trenerom, niezawodnej grupie PCK, Świętemu Mikołajowi, Gandalfowi, Aniołkom i Diabełkom.

 

Dziękujemy MSiT za wsparcie naszej inicjatywy. Dziękujemy też wszystkim nie wymienionym.

PTS JANOSIK BIELSKO-BIAŁA