OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE COVID

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE COVID

My niej podpisani oświadczamy, że:

 • zapoznaliśmy się i akceptujemy procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące na wyjeździe sportowo – rekreacyjnym Mikoszewo 2020, ustalone zasady higieny i nie mamy w stosunku do nich zastrzeżeń;
 • zapoznaliśmy się z informacjami udostępnionymi przez osobę organizującą wyjazd dla naszego dziecka w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19 oraz najważniejszymi numerami telefonów dostępnych dla Rodziców w trakcie wyjazdu dziecka;
 • jesteśmy świadomi możliwości zarażenia się COVID-19. naszego dziecka na wyjeździe pomimo, wdrożonych środków zabezpieczeniowych jak również, że podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników wyjazdu w tym opiekunów, innych uczestników jak również ich rodzin;
 • zobowiązujemy się, że zrezygnujemy z wyjazdu jeśli na dzień wyjazdu, będziemy sami wraz z dzieckiem lub naszymi najbliższymi domownikami (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną lub jeśli którykolwiek z domowników będzie chory;
 • zobowiązujemy się, że w dniu wyjazdu dziecko przywieziemy zdrowe, bez kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani jakichkolwiek innych niepokojących objawów chorobowych oraz, tylko jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przed wyjazdem nie wystąpią u naszego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie będzie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę;
 • wyrażamy zgodę na codzienne poranne mierzenie temperatury naszego dziecka, w tym przed wyjazdem jak i na pomiar temperatury w trakcie trwania wyjazdu;
 • wyrażamy zgodę na zmierzenie temperatury u opiekuna przywożącego dziecko na miejsce zbiórki przed wyjazdem;
 • nasze dziecko jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące i wyrażamy zgodę na stosowanie środków dezynfekujących w pomieszczeniach i na urządzeniach/ przedmiotach w trakcie wyjazdu wg. zaleceń Sanepidu;
 • zostaliśmy poinformowani, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w pomieszczeniach zamkniętych i użyteczności publicznej konieczne jest posiadanie maseczki ochronnej i rękawiczek jak i konieczność dezynfekcji rąk , a także obowiązek zachowania dystansu społecznego ( ok. 2 m) i zobowiązujemy się do zaopatrzenia naszego dziecka w takie środki i pouczenia go o konieczności ich stosowania na polecenie opiekuna jak i zachowania dystansu;
 • w przypadku gdy u naszego dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania telefonu od opiekuna oraz odebrania dziecka z wyjazdu w trybie natychmiastowym z wyznaczonego przez opiekuna pomieszczenia do izolacji;
 • w momencie kiedy objawy chorobowe zostaną zauważone w domu po powrocie z wyjazdu , niezwłocznie powiadomię o tym fakcie opiekuna;
 • wyrażamy zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19;
 • oświadczamy, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na wyjeździe przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, o których zostaliśmy poinformowani nie będziemy wnosić skarg, zażaleń, pretensji do osób organizujących wyjazd naszemu dziecku, będąc całkowicie świadomymi zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

< Wróć