ZŁOTO OLAFA LOSKI

Strefa nie taka straszna dla naszego zawodnika

8.4.2017 BYTOM

TYLKO JEDNO SŁOWO: Z Ł O T O !!!

GRATULACJE OLAF