herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

DOKUMENTY

Regulamin Składek, Deklaracja Uczestnictwa - sezon 2022/2023 - obowiązujący od 01.04.2023

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w związku z COVID-19

statut stowarzyszenia PTS JANOSIK

Regulamin klubu PTS JANOSIK

Regulamin sali gimnastycznej