herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

170PLN / MIESIĄC

Zajęcia mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia i regularnego ćwiczenia jako recepty na dobrą sylwetkę i zdrowie. Dzięki ćwiczeniom gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej podczas zajęć uczestnicy nabywają nawyk prawidłowej postawy ciała. Udział w zajęciach ma także na celu wytworzenie nawyku aktywności fizycznej oraz woli systematycznego uczestnictwa w treningach.

Zajęcia obejmują:
– trening elementów judo i innych sportów walki,
– trening ogólnorozwojowy,
– elementy treningu crossfit,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonania zapobiegają wadom postawy i mają działanie profilaktyczne, a ukierunkowane działania psychofizyczne niwelują już istniejące odchylenia od normy.

Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników oraz urozmaicone zabawami i grami ruchowymi. Dzięki temu zajęcia są skuteczniejsze, a uczestnicy mają dodatkową motywację do treningu.

Zajęciami objęte są dzieci i młodzież mniej sprawne ruchowo, słabsze fizycznie i często otyłe lub o wątłej asymetrycznej budowie. Bywa, że brak swobody ruchowej w ciągu długich godzin lekcyjnych, zakazy i upomnienia, groźba kary zmuszają dzieci o wzmożonej pobudliwości ruchowej do wyładowań zastępczych, występujących w postaci nerwicy ruchowej. Ćwiczenia ruchowe pozwolą na osiągnięcie korzyści zdrowotnych wynikających z aktywności fizycznej. Dodatkowo ćwiczenia pozwolą na relaks i odprężenie całego organizmu w dzisiejszym sfrustrowanym świecie.

Zajęcia odbywają się w trzech salach. Każda z sal przystosowana jest do innego rodzaju treningu w zakresie judo, crossfit oraz zajęć ogólnorozwojowych. Zajęcia prowadzone są w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.