herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

JU-JITSU

JU-JITSU
10 LAT I STARSI

170PLN / MIESIĄC

Ju-jitsu to sztuka walki starsza niż judo. Podstawowa różnica polega na możliwości zadawania ciosów, także nogami. Co jednak najważniejsze, ten prastary rodzaj walki uczy raczej neutralizacji siły przeciwnika niż agresywnych zachowań. Ju-jitsu przepełnione jest grzecznościowymi pozami i ogromnym szacunkiem do przeciwnika oraz ludzi w ogóle. Filozofia związana z jujitsu zakłada, że siłowe rozwiązywanie problemów to ostateczność. Z tego też względu podczas walki większy nacisk kładzie się na poprawną technikę i zręczność niż na siłę fizyczną i agresję.

Trenując ju-jitsu uczy się dyscypliny, rozwiązywania problemów, godzenia się z porażką oraz dążenia do osiągnięcia celu. Dzięki temu doskonali się charakter, trenuje cierpliwość. Efekty trenowania to nie tylko większa sprawność fizyczna i lepsze samopoczucie, ale także cechy i umiejętności psychiczne, które pozwalają lepiej funkcjonować na co dzień.