herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

JUDO BABY

JUDO BABY

170PLN / MIESIĄC

Judo Baby to zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat. Mają charakter ogólnorozwojowy, kształtują wytrzymałość, zręczność, koordynację oraz orientację przestrzenną. Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie tych cech poprzez gry i zabawy ruchowe, czyli jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci.
Oprócz zabawy, podczas zajęć wprowadzane są też elementy judo: dzieci uczą się umiejętności upadania, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć.

Stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Dzięki Judo Baby dziecko od najmłodszych lat rozwija wszystkie podstawowe cechy motoryczne oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.

Rodzice mogą obserwować zajęcia. Dzięki temu dzieci mają dodatkową motywację oraz poczucie pewności i bezpieczeństwa, które w tym wieku jest bardzo ważne. Jednak rodzice nie pomagają w ćwiczeniach, dzieje się tak jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności pomocy ze strony rodzica.

Udział w tego typu zajęciach aktywności fizycznej powoduje, że dzieci i ich rodzice zaczynają interesować się planowanymi zajęciami aktywności fizycznej. Dla zdecydowanej większości uczestników są to pierwsze zajęcia sportowe.