herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

JUDO dla początkujących

JUDO DLA POCZĄTKUJĄCYCH
zajęcia judo dla dzieci w wieku 7-13 lat

170PLN / MIESIĄC

Judo zostało uznane przez UNESCO za najlepszy sport dla dzieci. Jest ono idealną dyscypliną do propagowania aktywności ruchowej. Dyscyplina ta ma olbrzymi wpływ na rozwój psychomotoryczny dzieci. Podczas treningów zwiększa się siła, zwinność i zręczność każdego dziecka. Treningi judo zwiększają koordynacją oraz rozwijają zmysł równowagi. Jednym z ważnych elementów wyuczonych już na etapie początkowym jest umiejętność upadania. Nawet, jeśli dziecko nie będzie kontynuowało treningów w dłuższej perspektywie czasowej lub będzie chciało zmienić dyscyplinę na inną, istnieje wiele korzyści, które przemawiają za tym, aby treningi sportowe zacząć właśnie od judo.

Filozofia judo uczy, aby współdziałanie ciała i umysłu, było jak najbardziej efektywne. Treningi uczą też ciężkiej pracy nad sobą, samodyscypliny, odwagi, opanowania, zdrowej rywalizacji oraz szacunku do siebie i innych.

Trening judo zwiększa sprawność fizyczną, zwinność, szybkość, zręczność, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Bez wątpienia judo ma bardzo dobry wpływ na psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży.

Wszystko to sprawia, że na całym świecie judo trenuje już ponad 20 milionów osób, co sprawia, że jest to najpopularniejsza sztuka walki.