herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

MAŁE SMOKI

MAŁE SMOKI – gimnastyka z elementami judo dla dzieci w wieku 4-6 lat

170PLN / miesiąc

Małe smoki to zajęcia z elementami judo dla dzieci w wieku 4-6 lat. Mają przede wszystkim charakter ogólnorozwojowy, kształtują wytrzymałość, szybkość, siłę, zręczność, koordynację oraz orientację przestrzenną. Zajęcia mają na celu wszechstronne rozwijanie tych cech poprzez gry i zabawy ruchowe, czyli jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci.

Oprócz zabawy, podczas zajęć wprowadzane są też elementy judo: dzieci uczą się umiejętności upadania, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas zajęć. Stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Dzięki zajęciom dziecko od najmłodszych lat rozwija wszystkie podstawowe cechy motoryczne, a także uczy się wzajemnego szacunku, godnego zachowania oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.

Rodzice mogą obserwować zajęcia. Dzięki temu dzieci mają dodatkową motywację oraz poczucie pewności i bezpieczeństwa, które w tym wieku jest bardzo ważne. Jednak rodzice nie pomagają w ćwiczeniach, dzieje się tak jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności pomocy ze strony rodzica.

Podstawowym celem projektu jest wytworzenie nawyku ćwiczeń fizycznych u dzieci i zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia. Ćwiczenia motywują dzieci do rozpoczęcia regularnych treningów i podnoszenia sprawności fizycznej.