herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

NAUKA PŁYWANIA

NAUKA PŁYWANIA
OD 8 LAT

170PLN / Miesiąc

Pływanie jest umiejętnością ruchową niezbędną w XXI wieku każdemu człowiekowi do pełnego, aktywnego życia. Korzyści wynikające z kontaktu ze środowiskiem wodnym każą sądzić, iż warto posiąść tę zdolność. Pływanie to sposób na relaks, odprężenie, rozluźnienie mięśni całego organizmu w dzisiejszym sfrustrowanym świecie. To także dobry sposób na dobrą sylwetkę i zdrowie. Z powyższych względów ćwiczenia pływackie powinny zajmować szczególne i stałe miejsce w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży oraz w rekreacji ruchowej.

W ramach zajęć organizowanych w PTS „Janosik” każde dziecko bierze udział w nauce pływania zgodnej z programem ćwiczeń oswajających z wodą oraz podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym przedstawionym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w programie "Umiem pływać".

Pływanie uprawiane racjonalnie przynosi wiele korzyści. Pełni funkcję między innymi:
– zdrowotną,
– kompensacyjno-korekcyjną
– rekreacyjną.

Pływanie zdrowotne wykonywane jest w celu zahartowania, zapobiegania zachorowaniom, zwiększenia wydolności organizmu.

Szczególnie korzystnie mechaniczne działanie wody wpływa na stan i rozwój układu oddechowego. Następuje znaczne wzmocnienie mięśni oddechowych i zwiększa się pojemność życiowa płuc. Kompensacyjno-korekcyjna funkcja pływania odnosi się przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Takimi zajęciami powinny być objęte dzieci i młodzież mniej sprawne ruchowo, słabsze fizycznie i często otyłe lub o wątłej asymetrycznej budowie. Bywa, że brak swobody ruchowej w ciągu długich godzin lekcyjnych, zakazy i upomnienia, groźba kary zmuszają dzieci o wzmożonej pobudliwości ruchowej do wyładowań zastępczych, występujących w postaci nerwicy ruchowej.