herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

O klubie

O NASZYM KLUBIE

WITAMY W PTS JANOSIK

Głównym celem naszej działalności jest poprawa sprawności ogólnej dzieci, oraz dorosłych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego. Nauka podstawowych zasad, idei sztuk walki. W naszym klubie możesz trenować judo, ju-jitsu, sambo. Możesz też brać udział w treningu wytrzymałościowo siłowym czy też motorycznym z elementami boksu. Od 2018 roku jesteśmy klubem ze sportową sekcją pływacka a także z grupą podstawowej nauki pływania.

Dlaczego sport?

Sport dla dzieci, to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim praca nad sobą, walka z własnymi słabościami, oraz doskonalenie takich cech, jak upór, chęć pokonywania własnych słabości, koncentracja, porządek, dyscyplina.

Zarówno sztuki walki jak i pływanie są zapalnikiem dla ukształtowania u ruchliwego dziecka, zbuntowanego nastolatka, aż wreszcie dorosłego człowieka, pewności siebie, umiejętności dążenia do celu, koncentracji, spokoju, stanowczości.

Atrakcyjność sportów walki czy pływania wynika z wielu czynników, wśród których na największą uwagę zasługuje przystępność tych sportów. Nie trzeba być milionerem, ani wybitnie utalentowanym sportowo, aby rozpocząć treningi.

JUDO 95%
Boks 90%
pływanie 98%
kickboxing 80%
Muay Thai 62%
Ju-Jitus 80%
Gimnastyka 90%

 

 

Rywalizacja sportowa na tym etapie jest aspektem drugorzędnym, dzieci ćwiczą aby się rozwijać oraz doskonalić swoje umiejętności. Najmłodsi członkowie klubu Janosik mają się bawić i czerpać przyjemność z ruchu fizycznego. Najsprawniejsi, którzy osiągają odpowiedni wiek i poziom wyszkolenia technicznego, mogą kontynuować podnoszenie swoich indywidualnych umiejętności w młodzieżowych grupach naszego Towarzystwa poważnie myśląc o treningu sportowym. Klub nasz posiada licencje Polskiego Związku Judo, Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Ju-Jitsu. Nasi zawodnicy biorą udział w zawodach na arenach krajowych i międzynarodowych.

 

W sportach walki zajęcia opierają się na m.in. na nauce umiejętności bezpiecznego upadania. Jest to przydatna nie tylko na macie, ale również w życiu codziennym, na przykład w trakcie jazdy na rolkach, nartach, łyżwach oraz rowerze. Jest to podstawowa umiejętność jaką nabywają dzieci poprawieniu sprawności dzieci i zapewnienie ich prawidłowego rozwoju poprzez wykonywaniu wielu ćwiczeń ogólnorozwojowych, wpływających m.in. na koordynację wzrokowo-ruchową, siłę, gibkość, szybkość, równowagę.

Wpajaniu zasad kultury judo, na przykład szacunek dla partnera, z którym się ćwiczy, czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą nauce odnoszenia zwycięstw (eliminacja takich zachowań jak śmianie się z przegranych, wywyższanie w grupie) oraz porażek (nauka pokory, zrozumienie, że porażka nie jest niczym złym i może nas wiele nauczyć – nie tylko w sporcie, ale również na innych płaszczyznach życia, jest motywacją do cięższej pracy) poprzez wprowadzanie licznych ćwiczeń opartych na małej rywalizacji sportowej rozwijaniu pozytywnych cech: punktualności, wytrwałości w doskonaleniu się, cierpliwości, systematyczności – osoby uczęszczające na zajęcia, starające się wykonywać ćwiczenia jak najlepiej i zachowujące się wzorowo, po nabyciu wymaganych umiejętności nagradzane są w postaci możliwości zdawania na wyższy stopień szkoleniowy (kyu); wyniki sportowe nie są brane pod uwagę, lecz wskazane wyżej kryteria nauce zasad funkcjonowania w grupie (propagowanie takich zachowań jak: pomoc słabszym kolegom czy koleżankom, kulturalne zachowanie się wobec innych, współpraca w trakcie wykonywania ćwiczeń grupowych, nauka asekuracji i odpowiedzialności za swojego partnera)

nauce technik judo, ale dopiero gdy dzieci opanują perfekcyjnie sztukę padania i tylko te techniki, które są odpowiednie dla nich ze względu na wiek i doświadczenie, a także możliwości fizyczne przekazywaniu wiedzy na temat judo – dostarczaniu informacji na temat genezy oraz zasad i historii tej sztuki walki.