herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

ZAWODY SPORTOWE

ZAWODY SPORTOWE

PTS Janosik jest organizatorem wielu zawodów sportowych. Największym jest Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzieży „Pokonujemy granice”. Dotychczas odbyło się jedenaście edycji tej imprezy. W pierwszym, w 2014 roku uczestniczyło 250 zawodników. Kolejna odsłona miała miejsce we wnętrzach Hotelu Gołębiewski Wiśle, gdzie frekwencja była na podobnym poziomie tj. 260 zawodników. Od trzeciej edycji turniej organizowany jest w nowoczesnej hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej. W ostatnich edycjach wystartowało po 1300 zawodników z ponad 100 klubów. Wraz z kibicami i gośćmi na hali gromadzi się rokrocznie ogromna ilość kibiców i osób towarzyszących. Patronat Honorowy nad turniejem objęli Prezydent Miasta Bielska- Białej, Ambasada Japonii w Polsce, Śląski Związek Judo oraz Polski Komitet Olimpijski. Gośćmi imprez byli m.in. wybitni olimpijscy judocy Paweł Nastula i Krzysztof Kurczyna. Organizacja imprez współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Innym ważnym cyklem imprez organizowanych przez nasz klub jest „Grand Prix Południe”. Zawody w tej serii organizowane są 4-5 razy w roku. Uczestniczy w nich za każdym razem kilkuset młodych adeptów judo z południowej Polski – od Jasła i Rzeszowa po Opole. Turnieje są świetną okazją do rywalizacji najlepszych młodych zawodników z tej części Polski. Impreza zyskała sobie duża renomę, współfinansowana jest m.in. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Miasta Bielska-Białej.

Kolejnymi tradycyjnymi już zawodami organizowanymi przez PTS Janosik jest Turniej „Pierwszy krok”. Organizowany jest on zawsze 11. Listopada, w Święto Niepodległości i ma charakter patriotyczny. Jego uczestnikami są najmłodsi adepci judo, dla których w zdecydowanej większości turniej jest pierwszymi zawodami w życiu. Z tego względu impreza ma wyjątkowy klimat i oprawę.

Przy organizacji turniejów PTS Janosik współpracuje ze Śląskim Związkiem Judo.