herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

Aktualności

Aktualności >

XII Międzynarodowy Turniej JUDO dla Dzieci i Młodzieży „Pokonujemy Granice”

XII Międzynarodowy Turniej JUDO dla Dzieci i Młodzieży „Pokonujemy Granice”

13.01.2024

polski

Waga zawodników dla zainteresowanych klubów będzie również w piątek 12.01.2024 w godzinach 18:00-20:00 w Hali przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej
Organizatorzy Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”  Bielsko-Biała,
Osoby odpowiedzialne

Informacja Biuro Zawodów –   tel. (+48) 600-276-614

Marek Wróbel  (+48) 603-502-600

Renata Wróbel  tel. (+48) 600-276-614

Data

Sobota, 13.01. 2024 – ZAWODY JUDO – 100 zł /udział, ciepły posiłek /  lub €25

pełne informacje w dalszej części komunikatu

Niedziela, 14.01.2024 – RANDORI , START 10:30 , udział: 20 zł lub €5

Miejsce zawodów Hala Widowiskowo Sportowa 
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała
Cel: Turniej ma charakter integracyjny a jego głównym celem jest propagowanie i popularyzacja sportu JUDO w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Miejsca noclegowe
Hotel Olimp Bielsko
Tadeusza Rychlińskiego 19
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 497 52 00
www.olimp.bksstal.pl

Hotel Victoria
ul. Bratków 16
43-303 Bielsko-Biała
+48 784 223 730

Hotel Szyndzielnia
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
+48 695 675 655
www.hotel-szyndzielnia.pl

Motel na Skarpie
ul. Czerwona 112
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 8222121
www.na.skarpie.pl

Hotel Transportowiec
al. Armii Krajowej 316
43-309 Bielsko-Biała
+48 33 814 62 24

 
 
Biuro zawodów Hala Widowiskowo Sportowa 
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała
sobota, godzina: 8:00–19:00,
Zasady walki Zgodne z regulaminem Polskiego Związku Judo na rok 2024
Kategorie

U18 Roczniki 2007-2008-2009 / czas walki: 3 minuty  

• chłopcy (waga/kg): -46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

• dziewczynki (waga/kg): -40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

U15 Roczniki 2010-2011 / czas walki: 3 minuty –  (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg): -42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

• dziewczynki (waga/kg): – 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

U13 Roczniki 2012-2013/ czas walki: 2 minuty – (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg):  -25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, +51

• dziewczynki (waga/kg): -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, +49

U11 Dzieci z rocznika 2014 – 2015 / czas walki: 2 minuty – (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy  (waga/kg):  – 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 45, +45

• dziewczynki  (waga/kg):  – 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, +43

U9 Dzieci z rocznika 2016 i młodsi / czas walki: 2 minuty – (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy  (waga/kg):  – 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41,+41

• dziewczynki  (waga/kg):  – 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, +39 

Zawodnik może startować w wyższej kategorii wiekowej jeśli trener z rodzicem złożą stosowne oświadczenie 

organizatorowi. Zawodnik może również startować w dwóch kategoriach wiekowych jednak start w grupie starszej

wymaga oświadczenia rodzica i trenera.

Opłata startowa

Sobota, 13.01.2024  ZAWODY JUDO  :  100 zł /udział, ciepły posiłek /  lub €25 

Niedziela, 14.01.2024 – RANDORI , START 10:30 , udział: 20 zł lub €5

OPŁATA STARTOWA DO DNIA 10.01.2024  NA  RACHUNEK BANKOWY
LUB GOTÓWKA PRZED ZAWODAMI W BIURZE ZAWODÓW:
 
KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY  14814000090014593220000010  
 
KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY  IBAN: PL14814000090014593220000010 
BIC / SWIFT:  POLUPLPR
 
W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno:
– nazwę klubu
– liczbę opłaconych startów zawody JUDO 
– liczbę opłaconych zawodników RANDORI 
– numer identyfikacji podatkowej 
 
Przykład: (PTS JANOSIK, JUDO15, RANDORI12, NIP5472143962)
 
 
Posiłek

Każdy z zawodników na turnieju w dniu 13.01.2024 otrzyma ciepły posiłek

Podczas turnieju będzie uruchomiona strefa z jedzeniem. Każdy zawodnik, trener czy też widz będą mogli 

kupić posiłek przez cały dzień. 

Zgłoszenie do zawodów
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny
najpóźniej do dnia: 11.01.2024 do godziny: 22:00, 
 
Zgłoszenia uczestników po tym terminie oraz w dniu turnieju to 150 zł / €35  w dniu zawodów.
Zawodnicy niezgłoszeni nie zostaną dopuszczeni do zawodów! 
Nagrody
Indywidualnie:
 
1 miejsce: puchar/statuetka, medal, dyplom
2 miejsce: puchar/statuetka, medal dyplom,
3 miejsce: puchar/statuetka, medal, dyplom
.
Drużynowo:
 
1 miejsce: Puchar 
2 miejsce: Puchar 
3 miejsce: Puchar  
4 miejsce: Puchar
5 miejsce: Puchar
 
Dekoracje odbywają się po zakończeniu kategorii wagowej.
Nagrody specjalne  Losowane upominki
Program zawodów
sobota
13.01.2024
WAŻENIE ZAWODNIKÓW:
 
8:00-9:30 waga zawodników 2010 i młodsi
 
13:00-14:00 waga rocznika 2007-2008-2009
 
 
WALKI:
 
10:30 planowane rozpoczęcie walk roczników 2010 i młodsi
 
 
Oficjalne rozpoczęcie turnieju: 12:00 
 
 
14:15  planowane rozpoczęcie walk   roczników U18  2007 – 2008 – 2009
 
 
Planowany koniec: do rozegrania ostatniej walki
(Program zawodów może ulec zmianie.)
   
Waga oficjalna Ważenie elektroniczne. Godziny ważenia zgodnie z programem zawodów. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i t-shirt a zawodnik bieliznę osobistą (spodenki).Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym zostanie przepisany do drugiej kategorii
Losowanie System elektroniczny.
Maty Zawody zostaną przeprowadzone na 10/12 matach 
Badania lekarskie

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne badania sportowo-lekarskie.

Trener/prowadzący jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział w zawodach. 

Ubezpieczenie NNW Każdy zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia dotyczącego kosztów leczenia w razie urazu podczas zawodów.
Judogi Nie są wymagane judogi niebieskie. Wywołany/a zawodnik/czka zakłada czerwoną przepaskę.
Sędziowie Osobą odpowiadającą za sprawy sędziowskie jest Dyrektor Sędziów.
Dyrektor Sędziów pełni rolę Sędziego Głównego.
Dyrektor Sędziów wyznacza obsadę sędziowską z kraju i zza granicy.
Na macie sędziuje 1 sędzia arbiter. 2 sędziów bocznych korzysta z systemu Care system.
Strefa do rozgrzewki Zawodnicy będą mogli korzystać ze strefy do rozgrzewki.
Postanowienia końcowe

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody
i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Hala Widowiskowo Sportowa 
ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała

English

The weighing of the players for interested clubs will also be on Friday from 18:00-20:00 in the Hall at st. Karbowa 26 in Bielsko-Biała

OrganizersPodbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”  Bielsko-Biala,
The persons responsible

Information Competition Office 
Michał Chmielniak tel. (+48) 666 727 030
(information in English)

Marek Wróbel –   tel. (+48) 603-502-600

Renata Wróbel – tel. (+48) 600-276-614

Date

Saturday, January 13, 2024 – JUDO TOURNAMENT /participation, hot meal/: PLN 100  / €25 

Full details below

Sunday, January 14, 2024 – RANDORI, START 10:30 a.m. – participation: PLN 20  / €5 /

Competition place

Hala Widowiskowo Sportowa

ul. Karbowa 26

43-300 Bielsko-Biała

ObjectiveTournament has integrative nature, its main purpose is promote and popularize the sport in particular among children and adolescents.
Accommodations
Hotel Olimp Bielsko
Tadeusza Rychlińskiego 19
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 497 52 00
www.olimp.bksstal.pl
 
Hotel Victoria
ul. Bratków 16
43-303 Bielsko-Biała
+48 784 223 730
 
Hotel Szyndzielnia
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
+48 695 675 655
www.hotel-szyndzielnia.pl
 
Motel na Skarpie
ul. Czerwona 112
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 8222121
www.na.skarpie.pl
 
Hotel Transportowiec
al. Armii Krajowej 316
43-309 Bielsko-Biała
+48 33 814 62 24
Office of the professions

Hala Widowiskowo Sportowa

ul. Karbowa 26

43-300 Bielsko-Biała

RulesConsistent with the rules of Polish Judo Association 2024

Categories

U18 Yearbooks 2007-2008-2009 / fight time: 3 minutes 

• boys (weight / kilo): 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

• girls (weight / kilo): 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

U15 Yearbooks 2010-2011 /  fight time: 3 minutes  (Shime waza and Kansetsu waza are not allowed)

• boys (weight / kilo): 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

• girls (weight / kilo): – 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

U13 Yearbooks 2012-2013 /  fight time: 2 minutes  (Shime waza and Kansetsu waza are not allowed)

• boys (weight / kilo):  -25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, +51

• girls (weight / kilo ) -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, +49

U11 Yearbooks 2014 – 2015 /fight time: 2 minutes  (Shime waza and Kansetsu waza are not allowed)

•  boys (weight / kilo):  – 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 45, +45

• girls (weight / kilo ):  – 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, +43

U9 Yearbooks 2016 and younger /  fight time: 2 minutes – (Shime waza and Kansetsu waza are not allowed)

• boys (weight / kilo): – 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41,+41

* girls (weight / kilo): 20, 23, 26, 29, 32, 35, 39, +39

The competitor may compete in a higher weight category if the coach and the parent make a relevant declaration. Competitor may also compete in two age categories, but the start in the older group requires a declaration of the parent and the trainer

Entry fee

Saturday, January 13, 2024 – JUDO TOURNAMENT – XI International Judo Tournament For Children and the Youth „Beat The Boundaries” – /participation, hot meal/: PLN 100  / €25

Sunday, January 14, 2024 – RANDORI, START 10:30 a.m. – participation: PLN 20  / €5 / 

Entry fee until 10. 01. 2024. to the bank account or in cash before the competition in the competition office

KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY 14814000090014593220000010 

KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY  IBAN: PL14814000090014593220000010 

BIC / SWIFT:  POLUPLPR

In the title of the transfer for the starting fee, the following must be absolutely stated:

– club name

– number of paid starts in JUDO competitions

– the number of paid RANDORI players

– tax identification number

Example: (PTS JANOSIK, JUDO15, RANDORI12, NIP5472143962)

Meal

Each of the players at the tournament on January 13, 2024 will receive a hot meal.

There will be a food zone during the tournament. Every player, coach or spectator will be able to buy a meal all day long.

Applications

Applications for entry must be made by the registration form on the website http://janosik.judocup.com/registration  
at the latest hour: 10 p.m., 11th January 2024.  

Registrations after the deadline or on the day of the competition will increase the entry fee by 150 PLN / €35

Not registered players won’t be allowed to compete!

Awards

Individual:

1st place: cup, medal, diploma,

2nd place: cup, medal, diploma,

3rd place: medal, diploma

Team:

1st place: cup,

2nd place: cup,

3rd place: cup.

4th place: cup.

5th place: cup.

Decorations take place after the end of the weight category.

  

Competition program 

Saturday, 13.01.2024

Weighing:

8 a.m. – 9:30 a.m. yearbooks 2010 and younger

1 p.m. – 2 p.m. yearbooks 2007 – 2008 – 2009

Fights:

10:30 a.m. planned start – yearbooks 2010 and younger

The official launch of the tournament: 12 p.m.

2:15 p.m. planned start – yearbooks U18  2007 – 2008 – 2009

Planned end: until last fight
(Competition Program may change)

Official weightElectronic Weighing. Weight official hours in accordance with the program of the competition. Is not permitted to weigh female athletes and athletes without clothes. The female athletes during weighing must be wearing underwear and a t-shirt, the athletes must be wearing underwear (shorts). Weight limits are increased by an additional 100g. The competitor not falling within the weight limit will be transferred to the second category
DrawsElectronic system.
MatsCompetition will be running on 10 – 12 mats
Medical examinationsAll competitors must have a valid sports medical examination.  Coach/leader is required to have parental consent to participate in the competition.
Accident insuranceEach competitor is required to insure themselves from the consequences of accidents. Foreign players are required to have insurance for the cost of treatment in case of injury during competition.
Judo SuitsBlue Judo Suits are not required. To fight, player assumes a red loincloth.

Judges

Judges person in charge of judicial affairs is the Director of Judges.
Director of Judges serves as Chief Judge.
Director of Judges sets list of judges from the country and abroad.
On the mat judged by one arbiter judge. 2 Judges side uses the Care system.
Mat for warm-upCompetitors will be able to use the mat to warm up.
Final resolutions

Applications for the competition constitutes acceptance of the provisions of this communication.

In cases not covered by the rules of the Competition Chief Judge decides.
Organizer is not responsible for lost things, as well as damages and accidents. The organizer reserves the right to use images of athletes in the photographic and film materials from the competition and the competition for promotional purposes.