herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

AKTYWNOŚĆ RODZINY

AKTYWNOŚĆ RODZINY

PTS Janosik to nie tylko zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Klub organizuje szereg wydarzeń przeznaczonych dla całych rodzin – przede wszystkim rodziców i rodzeństwa młodych zawodników, ale także rodzin nie związanych z klubem – mieszkańców Bielska- Białej i regionu Podbeskidzia. Wśród imprez tych są m.in.:
Zawody rodzinne ,,Gry bohaterów” – zawody sprawnościowo-szybkościowe z biegiem przełajowym dla rodzin. Biorą w nich udział drużyny składające się z dzieci wraz z rodzicami oraz dziadkami. Uczestnicy mają do pokonania bieg przełajowy, na trasie którego są do pokonania przeszkody w postaci serii zadań z treningu obwodowego, motorycznego oraz cross fit;

,,Mali Herosi” to zawody sprawnościowo-szybkościowe z biegiem przełajowym dla dzieci do 15 roku życia. Uczestnicy mają do pokonania bieg przełajowy, na trasie którego zlokalizowane są przeszkody takie jak: spacer farmera, spacer niedźwiedzia, strzały z łuku, box jumps oraz przysiad-piłka-ściana, padnij-powstań-podskocz, pompki, przysiady itp. Zawody organizowane są od 2017 roku.

– Cykl turniejów ,,Rodzinne zabawy sportowych wiosek” – zawody sprawnościowo- szybkościowe z biegiem przełajowym dla całych rodzin mieszkających na wsi. Zawody organizowane są w różnych miejscowościach w okolicach Bielska-Białej, m.in. w Pisarzowicach, Mazańcowicach czy Węgierskiej Górce. Biorą w nich udział drużyny składające się z dzieci wraz z rodzicami oraz dziadkami. Uczestnicy mają do pokonania bieg przełajowy, na trasie którego ustawione są przeszkody w postaci serii zadań z treningu obwodowego, motorycznego oraz crossfit.

,,Janosikowa rodzina na szlaku” – cykl wędrówek po szlakach górskich w technice Nordic Walking. W wycieczkach biorą udział dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat oraz ich rodzice i opiekunowie. Dotychczas Janosikowa rodzina zdobyła już m.in.: Stożek, Baranią Górę, Wielką Rycerzową, Leskowiec, Wielką Raczę, Skrzyczne, Klimczok, Stożek, Halę Rysiankę i Halę Boraczą.

– Zajęcia ,,Aktywny senior” – zajęcia promujące zdrowy tryb życia oraz aktywność ruchową seniorów. Głównym działaniem jest realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. – Zadanie służy zaktywizowaniu ruchowemu osób starszych, poprawieniu ich ogólnej kondycji sprawności i zdrowia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz pod nadzorem fizjoterapeuty.

– Zajęcia ,,Mama i ja” – cykl zajęć aktywności ruchowej wspólnych dla mam i ich dzieci w wieku 0-4 lat, których uczestnicy wywodzą się z różnych grup społecznych. Zadanie polega na wspólnym wykonywaniu ćwiczeń przez dziecko i mamę, dzięki czemu wzrasta zaufanie, pogłębia się więź i zacierają bariery między pokoleniami. Prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe i zabawowe.

– Zajęcia ,,Mama Tata i Ja” – cykl zajęć aktywności ruchowej wspólnych dla rodziców i ich dzieci w wieku 2-12 lat, których uczestnicy wywodzą się z różnych grup społecznych. Zadanie polega na wspólnym wykonywaniu ćwiczeń przez dziecko i osobę dorosłą (mamę, tatę, dziadka itp.), dzięki czemu wzrasta zaufanie, pogłębia się więź i zacierają bariery między pokoleniami.