herb

Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe JANOSIK

JUDO SEKCJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PTS Janosik prowadzi sekcję judo osób niepełnosprawnych. W zajęciach udział biorą
zawodnicy o różnym stopniu niepełnosprawności.

Łącznie w zajęciach udział bierze ok. 30 zawodników, zarówno dziewcząt jak i chłopców.
Celem zajęć jest utrzymanie i wzrost umiejętności technicznych, poprawienie kondycji
ogólnej oraz przygotowanie się do lokalnych i ogólnopolskich zawodów judo.

Sport niepełnosprawnych to nie tylko pasja czy praca nad kondycją. To walka z własnymi
ograniczeniami i bólem. To także sposób na poprawę jakości życia, zarówno pod kątem
fizycznym, jak i psychicznym.

Znaczenie aktywności fizycznej dla poprawy kondycji zdrowotnej niepełnosprawnych ma
niebagatelne znaczenie. Dlatego tak ważne jest zachęcenie osób niepełnosprawnych do
czynnego uprawiania sportu oraz rywalizacji. Sport ma także znaczenie w aktywizacji
społecznej. Dlatego ważne jest, aby niepełnosprawni rywalizowali nie tylko we własnym
gronie, ale szukali takich sportów, w których mogą rywalizować także z osobami
pełnosprawnymi. Jedną z takich dyscyplin jest judo.

Działanie sekcji dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których
dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu
Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych w 2023 roku